Vad är effektiv altruism?

Effektiv altruism är en internationell rörelse som försöker svara på frågan "Hur kan man, med de resurser man har, hjälpa andra så mycket som möjligt?" Och hur vet man att man faktiskt gör skillnad? Vi använder evidens och kritiskt tänkande för att ta reda på vilka insatser som har störst positiv påverkan på världen. Det kan handla om att ta reda på hur effektiva olika välgörenhetsinsatser är och hur man kan ha en positiv inverkan genom sin karriär. Effektiv altruism handlar också om att vara generös med sin tid och sina pengar, och att låta de insikter man fått influera ens handlingar.

Om Effektiv Altruism Sverige 

Effektiv Altruism Sverige är en ideell förening som grundades 2016. Vi arbetar med att sprida kunskap om och engagemang för effektiv altruism genom att delta i debatter, föreläsa och anordna aktiviteter för våra medlemmar och andra som är intresserade av effektiv altruism.

Följ oss gärna på Facebook och Twitter för uppdaterad information om vad vi gör!

Styrelse verksamhetsåret 2017-2018:
Ordförande: Markus Anderljung (markus@effektivaltruism.se)
Vice ordförande: Carin Ism
Ledamot: Gabby Overödder
Ledamot: Tobias Malm
Ledamot: Catherine Derieux
Ledamot: Karolina Grundin

More information about Effective Altruism Sweden in English. 

 

Vad Effektiva Altruister fokuserar på när de närmar sig ett ämne

 

Skalbarhet

Kommer framsteg inom områden drastiskt förbättra ett stort antal liv?

 
Spårbarhet

Kan en fokuserad insats inom området ge en märkbart stor påverkan?

 
Försumbarhet

Är området i dagsläget förbisett eller undervärderat?

 
Framtidspåverkan

Hur länge kommer effekterna av insatsen att vara?

Internationella effektiv altruism-organisationer

GWWC logo

2,9 miljarder kronor

Medlemmar till ‘Giving What We Can’ skriver på ett löfte som kallas ‘The Giving Pledge’ där de lovar att ge 10% eller mer utav sin inkomst under resten av sina liv till de välgörenheter de tror kan förbättra andras liv så mycket som möjligt. I dagsläget så har över 1000 personer skrivit på löftet, vilket baserat på deras förväntade inkomst motsvarar lite över 2.9 miljarder kronor. Läs mer om på deras hemsida, Giving What We Can.

 

80k

80 000 timmar

Organisationen ‘80 000 hours’ ger tips samt karriärsrådgivning till personer som vill göra så stor positiv påverkan som möjligt under loppet av sin, i genomsnitt, 80 000 timmar långa karriär. Under tiden organisationen varit igång så har de fått 100 personer att förändra sin karriär till något som kan hjälpa världen mer. Detta motsvarar alltså att de gjort att uppskattningsvis 8 miljoner timmar under kommande år kommer läggas på karriärer som ger stor positiv påverkan på världen.

 

GiveWell

Hundratals organisationer analyserade

Organisationen GiveWell arbetar för att identifiera de välgörenhetsorganisationer som har mest per krona i donationer. Detta gör de för att personer som donerar till välgörenhet ska kunna få en känsla för vart deras donationer kommer göra mest nytta. Givewells analys har kommit fram till att malariamyggnät, avmaskning, samt direkta pengaöverföringar ser ut att vara de mest effektiva sätten att förbättra global hälsa.

 

 AMF logo

1,000,000 myggnät

Organisationen ‘Against Malaria Foundation’ distriburerar myggnät för enbart 3 dollar styck. Dessa myggnät skyddar barn från myggor och därmed också malaria. Malaria dödade omkring en halv miljon personer år 2013, så det är ett oerhört stort problem att lösa. I och med att det är så många som dör av malaria och att myggnät är så oerhört billigt att producera och distribuera så är AMF en oerhört effektiv välgörenhetsorganisation.