Effektiv Altruism
att kombinera hjärtat med hjärnan

Logo

Vi vill ta reda på hur man gör så mycket gott som möjligt och sedan göra det

Om du läser detta är du i en fantastisk position. Det har aldrig tidigare varit möjligt för dig att ha en så meningsfull och positiv påverkan på en så massiv skala. I och med den ökade tillgången till information om vilka åtgärder som fungerar har vi alla en bättre möjlighet än någonsin att rädda liv och förhindra lidande.

Effektiv Altruism är en växande folkrörelse som kombinerar hjärtat och hjärnan: empati som styrs av data och rationalitet. Det handlar om att ägna en stor del av sitt liv till att förbättra världen och att konstant ställa frågan: av alla möjliga sätt att göra skillnad på, hur kan jag göra störst skillnad?

Läs mer


FB Icon twitt Icon

Principer för Effektiva Altruister

Ett öppet sinne

Att ha alla problem och lösningar i åtanke, och agera på det sätt som ger störst positiv effekt.

Kritiskt tänkande

Att använda evidens och kritiskt tänkande för att hitta de mest effektiva sätten att förbättra världen.

Global empati

Att värdera alla medvetna varelser, oavsätt nationalitet, tro, härkomst eller art.

Effektiv Altruism i media